Reggevallei

Leden vergadering afdeling Reggevallei

De jaarvergadering  voor onze leden waarin diverse verslagen # over het verenigingsjaar 2022 zullen worden besproken vangt aan voorafgaande aan de 3D presentatie van de heer Boersma

Aanvang;  19.00 uur 

locatie gebouw Luchtvermaak te Rijssen

Agenda punten kunnen voor aanvang van de ledenvergadering worden ingediend.

Alleen leden van de Afdeling Reggevallei hebben stemrecht.

#  Tijdens de jaarvergadering 2022 zullen het jaarverslag 2022, het financieel verslag 2022 , verslag van de kascommissie en het verslag van de ledenadministratie worden behandeld en ter vaststelling worden aangeboden.

Het bestuur heet alle leden van harte welkom op deze ledenvergadering

de voorzitter                     de secretaris

JH. Brinks                         J. Breukink